Atık Su Arıtma

atik-su

Çevre’nin korunması kapsamında atık suların arıtılması giderek daha çok önem kazanmaktadır.

Aktif karbon, güçlü adsorpsiyon özelliği sayesinde pek çok kirletici moleküle karşı etkili bir araç olmakta; belediye atık sularında, evsel atık sularda, çöp sızıntı sularında ve diğer ortamlarda kirlilik oluşturan bileşenlerin uzaklaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Aktif karbon, biyolojik olarak bozunmayan organik bileşenlerin, adsorbe edilebilen organik halojenlerin, zehirli bileşenlerin, renk bileşenlerinin, biyolojik arıtma sistemlerinde inhibitör olarak etki eden bileşenlerin, aromatik bileşenlerin, klorlanmış/halojenlenmiş organik bileşenlerin, pestiditlerin vb maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılabilir.

k-bigpic-small